Khung chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh

line
08 tháng 07 năm 2016

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
Đối tượng áp dụng: Từ khóa tuyển sinh 2014

Ngành: Ngôn ngữ Anh
Các chuyên ngành: Tiếng Anh thương mại
Mã số ngành: 52220201
Tổng khối lượng kiến thức: 126 tín chỉ tích lũy

Xem chi tiết tại đây: 

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây
Góp ý
các tin liên quan
quang cao