giới thiệu khoa ngôn ngữ

line
21 tháng 06 năm 2016

1. Lịch sử hình thành

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa nước ngoài được ra đời trên cơ sở hợp nhất của 2 ngành Đông phương học và Ngoại ngữ. Được coi là một trong những khoa trẻ nhất trường đại học Văn Hiến, tuy nhiên khoa Ngôn ngữ và Văn hóa nước ngoài lại có lịch sử hình thành từ những ngày đầu thành lập Trường với sự ra đời và lớn mạnh của 2 khoa: Ngoại ngữ năm 1999 và Đông phương học năm 2007.

2. Chức năng, nhiệm vụ

Khẳng định đào tạo ngoại ngữ là then chốt nhằm giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể sử dụng thành thạo ngoại ngữ trong giao tiếp và trong công việc. Đồng thời cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản tương đối rộng về khoa học xã hội và nhân văn, về Đông phương học, thương mại v.v. Đào tạo đảm bảo tính hệ thống và tính hiện đại, giúp sinh viên kịp thời cập nhật tình hình thực tiễn của các nước, các khu vực có mối quan hệ với Việt Nam.

Trong quá trình đào tạo, sinh viên được định hướng về việc làm sau khi ra trường. Ngoài ra, sinh viên được học thêm những học phần bổ trợ, kỹ năng mềm để có thể làm việc được trong nhiều lĩnh vực, nhiều cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, khoa Ngôn ngữ và Văn hóa nước ngoài luôn chú trọng giao lưu hợp tác quốc tế, tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội được thực tập thêm ngoại ngữ, thực tập tại các tổ chức, cơ quan và doanh nghiệp cũng như giao lưu văn hóa trong nước và ở nước ngoài.

3. Các ngành đào tạo

Hiện nay khoa Ngôn ngữ và Văn hóa nước ngoài có các chuyên ngành đào tạo Hàn Quốc học và Nhật Bản học thuộc ngành Đông Phương Học và Tiếng Anh Thương Mại thuộc ngành Ngôn ngữ học.

a. Ngành Đông Phương Học

–         Hàn Quốc học, tiếng Hàn

Mục đích: Đào tạo ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc

Trình độ đào tạo: Đại học (04 năm)

Hệ đào tạo: Chính quy tập trung

Chi tiết: http://vhu.edu.vn/khoa/ngonnguvavanhoanuocngoai/nganh-dong-phuong-hoc/

–         Nhật bản học, tiếng Nhật

Mục đích: Đào tạo ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản

Trình độ đào tạo: Đại học (04 năm)

Hệ đào tạo: Chính quy tập trung

Chi tiết:

b. Ngành Ngôn ngữ học

–         Chuyên ngành Tiếng Anh Thương Mại

Mục đích: Đào tạo ngôn ngữ tiếng Anh và kiến thức cơ bản về Quản trị Kinh doanh

Trình độ đào tạo: Đại học (04 năm), Cao đẳng (03 năm)

Hệ đào tạo: Chính quy tập trung

Chi tiết: http://vhu.edu.vn/khoa/ngonnguvavanhoanuocngoai/nganh-tieng-anh-thuong-mai/

Chuyên ngành Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh 

Mục đích: Đào tạo ngôn ngữ tiếng Anh và kiến thức về giảng dạy tiếng Anh

Trình độ đào tạo: Đại học (04 năm), Cao đẳng (03 năm)

Hệ đào tạo: Chính quy tập trung

Chi tiết:

      –         Chuyên ngành Tiếng Trung thương mại

Mục đích: Đào tạo ngôn ngữ tiếng Trung

Trình độ đào tạo: Đại học (04 năm)

Hệ đào tạo: Chính quy tập trung

Chi tiết:


4. Tổ chức nhân sự

– Trưởng khoa: PGS.TS. Phạm Vũ Phi Hổ

– Phó khoa: TS. Bùi Phú Hưng

ThS. Chểnh Cao Ngọc Linh

– Trưởng bộ môn Đông phương học: PGS. TS. Trần Văn Ánh

– Trưởng bộ môn Tiếng Anh thương mại: TS. Nguyễn Thị Thanh Phương

– Đội ngũ giảng viên: Khoa hiện có 38 giảng viên, trong đó gồm hơn 36 giảng viên cơ hữu (02 Phó Giáo sư, Tiến sĩ; 02 Tiến sĩ; 26 Thạc sĩ và 05 Cử nhân) và 02 giảng viên tình nguyện (01 Giảng viên người Nhật Bản, 01 Giảng viên người Hàn Quốc).

5.  Phương hướng phát triển

Với phương hướng phát triển:

– Luôn lấy sinh viên làm trung tâm, chất lượng giảng dạy làm nền tảng cho sự phát triển của Khoa.

– Chú trọng hợp tác quốc tế, tìm học bổng đưa sinh viên đi thực tập, học tập ở nước ngoài.

– Không ngừng tăng cường quan hệ giữa Khoa với các tổ chức, cơ quan và doanh nghiệp nhằm tạo cơ hội cho sinh viên được thực tập, rèn luyện các kỹ năng trước khi ra trường.

– Giúp đỡ sinh viên định hướng cho tương lai và luôn tạo cơ hội cho sinh viên phát huy bản năng một cách tối ưu.

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa nước ngoài phấn đấu trở thành một trong những khoa vững mạnh của trường đại học Văn Hiến.

Góp ý
các tin liên quan
quang cao